Impressum

Mateusz Golcz

Rudki-Huby 9
64-560 Ostroróg, Polska

Telefon
E-Mail

+48 503 038 551
mateusz@golcz.com

Picture Credits

www.fotolia.com | ID 83444008 - Icon set 550 | © spiral media

Informacje na temat pandemii COVID-19

Nasza szkółka jest otwarta w zwykłych godzinach otwarcia. Od wybuchu epidemii COVID-19 stosujemy ścisłą koncepcję ochrony.

Proszę przestrzegać wytycznych dotyczących higieny i zachować minimalną odległość 2 metrów od innych osób. Należy przestrzegać zasad higieny dotyczących kichania, kasłania i mycia rąk. Zapraszamy również do korzystania z komunikacji telefonicznej lub mailowej.

Dziękujemy za zrozumienie!

Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych w pigułce

Ogólne informacje
Poniższe informacje w prosty sposób przedstawiają, co dzieje się z danymi osobowymi gości naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację osoby. Dokładne informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w polityce prywatności znajdującej się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto odpowiada za gromadzenie danych osobowych na tej stronie internetowej?
Przetwarzaniem danych osobowych na tej stronie internetowej zajmuje się jej administrator. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Po pierwsze dane gromadzone są w oparciu o uzyskiwane od Państwa informacje, np. dane, które wprowadzają Państwo do formularza
kontaktowego.Inne dane gromadzone są automatycznie podczas wizyt na naszej stronie internetowej za pomocą naszych systemów IT. Są to
przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, jak również godzina wejścia na
stronę). Dane tego rodzaju gromadzone są automatycznie, zaraz po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?
Część danych osobowych gromadzona jest w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy zachowania użytkowników Internetu.

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie do danych?
W każdym czasie przysługuje Państwu prawo uzyskania nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu, dla jakiego Państwa dane
osobowe zostały zapisane. Ponadto mają Państwo prawo żądać korekty, zablokowania lub usunięcia takich danych osobowych. Związane z powyższym oraz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie kierować na adres wskazany w stopce. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analizy i narzędzia od dostawców zewnętrznych
Zachowanie w Internecie osób odwiedzających naszą stronę internetową może zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to dzięki plikom cookie i programom do analizy. Analiza zachowania w sieci przeprowadzana jest z reguły anonimowo, a dany model zachowania w Internecie nie może zostać przypisany do konkretnej osoby. Internauta może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie takiej analizy lub zapobiec jej nie stosując konkretnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności. Na przeprowadzenie analizy można się nie zgodzić. Możliwości odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie analizy opisano w polityce prywatności.


2. Ogólne informacje oraz informacje o obowiązkachO

Ochrona danych osobowych
Administratorzy naszych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne przestrzegając przy tym przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz postanowień niniejszej polityki prywatności.Od użytkowników naszych stron internetowych gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację osoby. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono, które dane są gromadzone oraz w jakim celu są wykorzystywane. Wskazano także, w jaki sposób oraz w jakim celu się to odbywa. Zaznaczamy, iż przesyłanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji drogą e-mailową) może wykazywać deficyty w zakresie bezpieczeństwa. Nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

Mateusz Golcz
Rudki-Huby 9
64-560 Ostroróg
Polska
Telefon 503 038 551
E-Mail mateusz@golcz.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wraz z innymi osobami określa cel i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Przeprowadzenie wielu procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Udzieloną już zgodę można w każdym czasie odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalne zawiadomienie drogą e-mailową. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem do chwili odwołania przedmiotowej zgody.

Prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszeń przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest pełnomocnik rządu ds. ochrony danych osobowych właściwy dla danego kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę.

Prawo przenoszalności danych
Przysługuje Państwu prawo udostępniania danych, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy, dla siebie lub osób trzecich (z wykorzystaniem powszechnie stosowanego, odczytywalnego komputerowo formatu). Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, wówczas nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w celu zapewnienia ochrony przekazywania treści poufnych takich jak zamówienia czy zapytania, które przesyłane są nam jako administratorom strony, ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, iż początek adresu internetowego w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a w wierszu adresowym przeglądarki pojawia się symbol zamka. Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane, które przesyłają Państwo do nas, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada, usunięcie
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym czasie mają Państwo prawo żądać nieodpłatnej informacji o Państwa zapisywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, jak również celu przetwarzania tych danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do korekty, zablokowania i usunięcia powyższych danych. Związane z powyższym oraz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie kierować na adres wskazany w stopce.

Brak zgody na otrzymywanie e-maili reklamowych
Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych, które muszą zostać przez nas udostępnione w celu spełnienia obowiązku umieszczenia na stronie internetowej stopki, na cele przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały w sposób wyraźny zamówione. Administratorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezgodnego z ich wolą przesyłania materiałów reklamowych, np. w formie e-maili z kategorii spam.


3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie
Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają na komputerze użytkownika żadnych szkód oraz nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu opracowanie bardziej przyjaznej dla użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość wykorzystywanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne“. Po zakończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane.
Pozostałe rodzaje plików cookie zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika aż do momentu ich usunięcia. Pliki cookie umożliwiają nam
ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie. Przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby informowała o wykorzystywaniu plików cookie oraz zezwalała na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, uniemożliwiała akceptację cookies w określonych przypadkach lub ogólnie. Istnieje także możliwość aktywowania automatycznego usuwania plików cookie w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Deaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalności dostępne na stronach. Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia komunikacji elektronicznej lub udostępnienia konkretnych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka z produktami), zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia niezakłóconego pod względem technicznym i optymalnego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane będą inne pliki cookie (np. cookie do analizy zachowania użytkowników w Internecie), wówczas zostaną one osobno wskazane w niniejszej polityce prywatności.

Pliki logów serwera
Administratorzy stron automatycznie gromadzą i zapisują informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przesyła. Są to:

- typ i wersja przeglądarkiwy
- korzystywany system operacyjny
- URL referera
- nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
- godzina wysłania zapytania do serwera
- adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Dane te są usuwane automatycznie po 30 dniach.Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zezwala na przetwarzanie danych osobowych na cele realizacji umowy lub wstępnych działań umownych.


4. Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane “pliki cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają nam analizę sposobu korzystania ze strony. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Zapisywanie plików cookie przez Google Analytics następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony ma uprawniony interes w zakresie analizy zachowania użytkowników w sieci w celu
optymalizacji swojej oferty reklamowej oraz działań reklamowych.

Anonimizacja adresu IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki niej Google skróci Państwa adres IP w obrębie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwerów Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam następnie skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania z danej strony internetowej oraz sporządzenia raportu dotyczącego aktywności internetowej, jak również aby móc zaoferować administratorowi strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych oraz z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową nie jest w ramach Google Analytics łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki internetowej
Zapisywaniu plików cookie można zapobiec aktywując odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej; wskazujemy jednak, iż w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych w ramach plików cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze stron internetowych (w tym danych dotyczących adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Brak zgody na gromadzenie danych
Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych w ramach Google Analytics klikając w następujący link. Na dysku komputera umieszczony zostanie tzw. „opt-out cookie”, który będzie zapobiegał gromadzeniu danych przy wizycie na danej stronie w przyszłości: deaktywuj Google Analytics. Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Powierzenie przetwarzania danych
Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych, a korzystając z usług Google Analytics wdrażamy restrykcyjne wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Dane demograficzne w Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję „Dane demograficzne“ oferowaną przez Google Analytics. Umożliwia ona sporządzanie raportów zawierających informacje odnośnie do wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony. Powyższe dane pochodzą ze związanej z zainteresowaniami reklamy Google, jak również z danych o odwiedzających strony uzyskiwanych od dostawców zewnętrznych. Tych danych nie można przypisać do konkretnych osób. Tę funkcję można w każdym czasie deaktywować za pomocą ustawień podglądu na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics w sposób opisany w punkcie „Brak zgody na gromadzenie danych”.

Google AdWords i Google Conversion Tracking
Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy stworzony przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”). W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji [ang. conversion tracking]. Kliknięcie na wyświetlaną przez Google reklamę powoduje zapisanie pliku cookie na cele śledzenia konwersji. Pliki
cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą osobowej identyfikacji użytkowników. Jeżeli użytkownik odwiedzi kilka stron w ramach jednej strony internetowej, a
termin ważności pliku cookie jeszcze nie upłynął, wraz z Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tą stronę.Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Klienci AdWords nie mają możliwości śledzenia plików cookie za
pomocą stron internetowych. Informacje uzyskane dzięki cookies w ramach konwersji służą sporządzaniu statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na usługę śledzenia konwersji. Klienci otrzymują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę posiadającą tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację osobową użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z usługi konwersji, wówczas mogą Państwo nie wyrazić zgody na takie zastosowanie poprzez łatwą deaktywację plików cookie w ramach śledzenia konwersji, co można uczynić korzystając z ustawień użytkownika w przeglądarce internetowej. Po deaktywacji użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki “cookie konwersji” zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony ma uprawniony interes w zakresie analizy zachowania użytkowników w sieci w celu optymalizacji swojej oferty reklamowej oraz działań reklamowych.
Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w regulacjach Google dotyczących ochrony danych osobowych: https://www.google.de/policies/privacy/ Przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby informowała o wykorzystywaniu plików cookie oraz zezwalała na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, uniemożliwiała akceptację cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Istnieje także możliwość
aktywowania automatycznego usuwania plików cookie w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Deaktywacja plików cookie może ograniczyć
funkcjonalności dostępne na stronach.


5. Wtyczki i narzędzia

Google Maps
Za pośrednictwem API ta strona internetowa korzysta z serwisu kartograficznego Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Takie informacje są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na przekazywanie tych danych. Korzystanie z Google Maps służy odpowiedniej prezentacji naszych ofert internetowych oraz ma ułatwiać odnalezienie podawanych przez nas na stronie internetowej miejscowości. Stanowi to uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Web Fonts
W celu jednolitej prezentacji czcionek ta strona internetowa korzysta z tak zwanych Web Fonts udostępnianych przez Google. Przy wywołaniu danej strony przeglądarka internetowa ładuje wymagane Web Fonts w pamięci cache przeglądarki w celu poprawnego wyświetlania tekstów i czcionek. W tym celu stosowana przez Państwa przeglądarka internetowa musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, iż z danego adresu IP odwiedzono naszą stronę internetową. Google Web Fonts stosuje się w celu jednolitej i korzystnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeżeli Państwa przeglądarka internetowa nie wspiera Web Fonts, wówczas użyta zostanie standardowa czcionka z Państwa komputera. Szczegółowe informacje na temat Google Web Fonts znajdują się pod następującym adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Polityka Cookies

Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc.


Na stronie portalu wykorzystujemy pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe.

Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania portalu. Wykorzystujemy je, aby:
- zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie;
- zapewnić bezpieczeństwo
- zapamiętać, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej portalu wybranych treści;
- utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz i logujesz się do systemu lub korzystasz z innych funkcjonalności tej strony

Z analitycznych plików cookies korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie
identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.Miedzy innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości portalu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów. W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google, tj. Google Analytics oraz Gemius, tj. Gemius Traffic. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.
                   
Pliki cookie marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów, w tym Google i Facebook do Twoich potrzeb i upodobań.Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie Pomocy Google AdWords.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
- sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 
- stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.


Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies?
Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu o ta daną nie jest możliwa.


Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?
Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookie przez stronę internetową portalu, poniżej wskazujemy sposób w jaki możesz w każdej chwili zmienić ich ustawienia w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookie podczas Twoich odwiedzin na portalu. Przypominamy, że brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez stronę internetową portalu może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z systemu bankowości internetowej.


Jak wyłączyć obsługę plików cookies?
- Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
- Google-Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=3227046
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
- Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT1677
- Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html